informatie- en discussieavond op 18 september over de platformeconomie

informatie- en discussieavond op 18 september
over de platformeconomie worden steeds meer punten duidelijk.
Belang goede beheerder transparante markt

§ omvangrijke vraag en aanbod

§ administratieve diensten en
§ verzekeringsdiensten

§ Goede relaties alle betrokken partijen: ondernemers, werkers, belastingen, sociale verzekeringen, overheden (landelijk, lokaal en regionaal), organisaties van werkgevers en van werknemers (sector CAO’s)

§ etniciteit, cultuur, leeftijd,
§ nationaliteit, geslacht, beperking

§ snel, correct, onmiddellijk;

§ beloning, verzekering, duur, etc.
voorbeeldYobs.com

Kom, denk en praat mee op 18 september in Vakbondshuis Amsterdam

Forum op internet
Platformeconomie

Vriend, lid worden van lokaalfnvamsterdam,?
LokaalFNVamsterdam/