Uitnodiging Vakbondscafé 26 september Amsterdam Massastaking tegen troepenzendingen…

Uitnodiging Vakbondscafé 26 september Amsterdam:
Massastaking tegen troepenzendingen naar Indonesië in 1946
Een belangrijk stuk historie van onze beweging. Wat was de reactie van een groot deel van de
bevolking op een nieuwe oorlog zo kort na de tweede wereldoorlog?

Beste mensen,
Op donderdagavond 26 september houden we een vakbondscafé in Amsterdam over een historische
gebeurtenis die plaats vond op 24 september 1946.
Een grote staking vond toen plaats tegen de troepenzendingen naar voormalig Nederlands-Indië, wat
zich net onafhankelijk had verklaard tot de republiek Indonesië. Een staking die belangrijke
overeenkomsten vertoont met de februaristaking. Veel mensen weten dat niet meer. Het was een
belangrijke gebeurtenis. In de jaren die erop zouden volgen tot aan de definiteve onafhankelijkheid van
Indonesié bleef deze oorlog die meerdere jaren duurde een zeer belangrijk thema. Wat veel mensen ook
niet meer weten is dat er geen meerderheid was onder de nederlandse bevolking voor deze
troepenzendingen die uiteindelijk een koloniale oorlog zouden inluiden. Zo kort na de tweede
wereldoorlog en met het verslaan van het facisme was er een grote bereidheid om zich daar tegen te
verzetten.
Onlangs nog heeft het gemeentebestuur van Amsterdam besloten om degene die een belangrijke rol
hebben gespeeld in het verzet in de koloniale gebieden zelf een plek te geven door in een nieuwe wijk
straten naar hen te vernoemen. Zeer terecht en ook belangrijk om al die mensen te eren die aan dat
verzet daar hebben deelgenomen.
Er zijn ook veel jonge nederlandse mannen die individueel hebben geweigerd om in dienst te gaan: de
zogenaamde Indonesië-weigeraars. Duizenden hebben geweigerd en hebben zwaar voor hun actie
moeten boeten door lange gevangenisstraffen en beroepsverboden. We moeten ook hen eren en al
degenen die bereid waren tegen de zware verdrukking in mee te doen aan de staking en demonstratie
die erop volgde.
Dat willen we aan de orde stellen tijdens dit vakbondscafe waarin we plaats hebben ingeruimd voor een
interview met een van de deelnemers aan deze staking: Max van den Berg. Er zal dus uitgebreid stil
worden gestaan bij de gebeurtenissen op deze dag en wat er allemaal aan voorafging.
Donderdagavond 26 september om 19.30 uur (welkom vanaf 19.00 uur)
FNV Regionaal Vakbondshuis Amsterdam (gebouw Trivium), Derkinderenstraat 2-8, Amsterdam
Aanmelden: bij voorkeur per mail naar: [email protected] , anders tel: 06 – 531.78.715.
We kijken ernaar uit om met jullie in discussie te gaan!
Contactpersonen: Rob Marijnissen: 06 – 531.78.715, [email protected]
Jan Bakker: 020 – 675.16.6