Vertel wat je is overkomen?

Monique: Per 1 augustus ben ik nu zonder baan en ontvang ik een uitkering. Ik ben aan het solliciteren geslagen maar ik ervaar dat ik met leeftijdsdiscriminatie te maken heb. Ik kon wel bij een ander modewinkel beginnen voor een heel laag uurloon.

Heb een aantal sollicitaties gehad maar loop dus tegen het feit op dat ik met leeftijdsdiscriminatie te maken hebt. Ben nu wel in gesprek met een verzorgingshuis, voor functie van gastvrouw. Dit houdt in assisteren bij ontbijt, lunch e.d en de dagbesteding.
Ik wacht op een datum om een dag in het verzorgingshuis mee te lopen. Ze willen je wel hebben als vrijwilliger.

Als ik dit zo opschrijf komt mijn situatie nogal uitzichtloos over, ik probeer echter de moed er wel in te houden. Helaas lukt dat me niet helemaal gezien mijn huidige situatie.
Hoop dat u mij kan adviseren wat ik nu het beste kan doen.