Hellup!!
FNV zorg voor je vrijwilliger, ze moeten er niet om hoeven te vragen! Hoe ga je je vrijwilligers behoorlijk faciliteren? Vaak gebeurt gebeurt dat helemaal prima, maar toch, blijven opletten. Ook binnenshuis klachten melden, signalen oppikken!
Ik ken er bijvoorbeeld één die dagelijks collega-uitkeringsgerechtigden-leden belt om hen te informeren over hun mogelijkheden tot contributie-verlaging, maar ook en vooral om gewoon te vragen hoe het met hen gaat.
Waarna vaak hele mooie gesprekken volgen, die zo te horen als ik naast haar zit vaak enorm dankbaar worden gewaardeerd.. Ledencontact en verbinding, bijdetijds en op eigen initiatief!
Met eigen telefoon(abonnement) doet zij dat, als het vakbondshuis open is, en vaak ook thuis.
Hier hoort, lijkt mij, een behoorlijk internet abonnement en een goeie smartphone bij, betaald door de bond, om contacten met de collega-leden te onderhouden, op manieren en 24/7 uren die bij deze tijd horen.
Wie helpt mij zo’n telefoon+bijpassend abonnement voor haar te realiseren bij de FNV?
En wijst de weg voor andere kaderleden..?? Want zo zijn trouwens veel kaderleden op te veel eigen kosten voor de FNV actief…
Wie helpen ons verder..