Op mijn Facebook gister Tineke de Rijk (hier http://mijnvakbond.net/leden/cdrcxs4all-nl/ ):
:
Lang geleden gaf ik twee avonden in de week vrijwillig les aan de vakbondsschool waar veel maatschappelijke thema’s aan de orde kwamen en we ook aan vaardigheden als communiceren werkten. Was erg inspirerend voor iedereen de leden hoefden niets te betalen en kwamen uit alle sectoren. Zou het zo weer doen. En met mij menig kaderlid denk Ik zo

Duck Swart: Heb ik onder gezet: Doen! Ik doe mee! Gelijk @shirley gevraagd: doet ook mee