Vakbondscafé Discussie Wet arbeidsmarkt in (dis)balans Op…

Vakbondscafé: Discussie Wet arbeidsmarkt in (dis)balans!?

Op 26 februari a.s. zal Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling een presentatie verzorgen over de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). Hij zal niet alleen de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari jl. toelichten, maar ook op interactieve wijze verkennen waar de wet zorgt voor een beter balans en op welke plekken de wet juist voor een disbalans zorgt.
Aan de orde komen onder meer:

  • rechten voor oproepkrachten
  • gewijzigde ketenregeling
  • gewijzigde transitievergoeding(sregels)
  • slapende dienstverbanden
  • uitzending en payrolling

Aan het einde van de bijeenkomst maken we met elkaar de balans op en formuleren we drie adviezen aan de minister van SZW voor (nog) betere regulering van werk. Kom ook en doe mee!

Prof.mr.dr. A.R. Houweling
Datum: woensdag 26 februari 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Regionaal Vakbondshuis Amsterdam (gebouw Trivium)
Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB te Amsterdam
Sprekers: Ruben Houweling en Leonard van Dijk van Juridische Dienst FNV.

https://facebook.com/groups/lokaalfnvamsterdam/

Uit het Financieel Dagblad van 27 november 2019,
Een procesjurist bij het FNV geeft aan ‘… dat het onrechtvaardig kan aanvoelen dat werknemers vlak voor hun pensioen nog geld kunnen krijgen, maar dat zijn er … niet veel. ‘Er zijn veel meer groepen die het geld wel hard nodig hebben voor omscholing of compensatie van terugval in inkomen. De grootste groep bestaat uit 35-minners, mensen die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en moeilijk passend werk kunnen vinden.’
‘Een juridische kunstgreep’, luidt het harde oordeel van Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht in Rotterdam. ‘Dat er een ontslagplicht geldt voor een langdurig zieke werknemer, is voor individuele gevallen begrijpelijk: die zijn sneu genoeg. Maar dit eindigt in een moeras.’

Meld je aan bij: [email protected], of [email protected].